Per tal de veure d’una manera pràctica com presentar demandes totalment telemàtiques podeu accedir al link que hi ha a continuació anomenat “presentació TTA":

Tot i que el vídeo no té so, segueix el guió marcat per la guia ràpida que adjuntem com a document “Annex.Guia_nous_operadors_jurídics_TTA.pdf i podeu fer-la servir com a referència si ho considereu necessari.

Recordeu que els missatges que podeu demanar rebre sobre el registre, repartiment i incoació de la demanda són purament informatius i que la informació ha de ser consultada a la extranet on apareix amb tots els detalls, incloent el motiu del rebuig, en cas que hagi estat rebutjada. Per consultar el seguiment de la demanda en el procés de registre, repartiment i recuperació i incoació per part de la unitat judicial destí, podeu visionar el tercer vídeo (anomenat TTA consulta el pas de demanda per registre) que trobareu en el link indicat a dalt.

Per tal de veure com finalitzar demandes remotes que heu deixat a mig fer o pendents d’enviar podeu visionar el vídeo ‘Sol·licituds remotes no finalitzades’ que trobareu en la quarta posició dins del mateix link.

Recordeu que per la nomenclatura dels documents (escrits d’inici i annexats), i per tal de facilitar el compliment amb els requeriments d’índex electrònic, es recomana fer servir les instruccions recollides en el link

Per tal de veure com presentar escrits totalment telemàtics podeu accedir al link i el segon (anomenat RED telemàtic) dels quatre vídeos:

Tot i que el vídeo no té so, segueix el guió marcat per la guia ràpida que adjuntem com a document “Annex.Guia_nous_operadors_jurídics_RED.pdf i podeu fer-la servir, igual com pel cas de la TTA, com a referència si ho considereu necessari.

Recordeu que per la nomenclatura dels documents (escrits d’inici i annexats), i per tal de facilitar el compliment amb els requeriments d’índex electrònic, es recomana fer servir les instruccions recollides en el link

Trobareu més informació al enllaç