Comunicat 6/2020 – Convocatòria Assemblea General Extraordinària

Benvolgudes i benvolguts,

Havent estat convocades eleccions a la Presidència del Consejo General de la Abogacia Española a celebrar el dia 17 de gener de 2020 i havent estat proclamades les candidatures el dia 3 de gener, amb la finalitat que el vot del Degà representi la voluntat de l’advocacia de Figueres – Alt Empordà, la Junta de Govern en sessió celebrada el mateix dia 3 de gener de 2020 ha decidit convocar Assemblea General Extraordinària, que ha de tenir lloc el proper 15 de gener de 2020, a les 13:00h. en primera convocatòria i, si s’escau, a les 13:30 h. en segona, a la sala d’actes de la seu C/Llers, 13 amb el següent ordre del dia:

1.- Exposició i valoració de les diferents candidatures i els seus programes electorals.

2.- Decisió de la millor opció pel nostre Col·legi.

3.- Precs i preguntes.

S’adjunta proclamació de candidatures.