Comunicat 24/2021 – CGAE: Plan de Recursos Digitales para la Abogacía-Ayudas COVID

Benvolgudes i benvolguts,

El CGAE llençarà el Pla de Recursos Digitals per a l’Advocacia-Ajuts COVID dotat de 950.000 euros, l’objectiu del qual és la concessió de recursos de caràcter extraordinari per a les advocades i els advocats que s’hagin vist perjudicats per la pandèmia.

Aquests ajuts dotaran els col·legiats i les col·legiades de mitjans que contribuiran a aconseguir clients, fer créixer els seus negocis i optimitzar-los per reduir costos i fer més efectiva la seva tasca diària.

Per això, de la mà dels millors experts, els professionals participants podran crear el web del seu despatx o donar publicitat als seus serveis en xarxes socials i cercadors. També podran instal·lar-se eines de gestió de despatxos o expedients i aprendre a usar-les de forma eficient.

Com a complement a l’assignació de recursos digitals de capacitació, es posaran a disposició dels beneficiaris ajuts per a l’adquisició de hardware com ordinadors portàtils, tauletes o escàners i software que els professional necessitin per millorar el seu despatx.

Us adjuntem el resum del pla i les bases. A partir del 8 de febrer podreu consultar-les també des de: www.abogacia.es/planderecursos

Ben cordialment,