Impost sobre les estades en establiments turistics

Benvolguts companys

Em plau adjuntar-vos la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives de l’impost sobre les estades en establimens turísitics.

Salutacions,