Reglament (UE) 650/2012 relatiu a successions

Benvolguts companys,

Em plau adjuntar-vos el Reglament (UE) núm. 650/2012 del Parlament Europeu i del Consell de 4 juliol 2012 relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l'execució de les resolucions, a l'acceptació i l'execució dels documents públics en matèria de successions per causa de mort i a la creació d'un certificat successori europeu.

Aquest Reglament entrarà en vigor als vint dies de la publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea i és aplicable a partir del 17 d'agost de 2015, excepte pel que fa als articles 77 i 78, que són aplicables a partir del 16 de gener de 2014, i als articles 79, 80 i 81, que són aplicables a partir de l'5 juliol 2012.

Salutacions,