Real Decret Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per a reforçar la protecció als deutors hipotecaris

Benvolguts companys

Em plau adjuntar-vos el Real Decret Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per a reforçar la protecció als deutors hipotecaris.

Esperant sigui del vostre interès, rebeu una cordial salutació,