Correcció d’errades del Real Decret Llei 3/2013, de 22 de febrer

Comunicat 47/2013

Us adjuntem BOE amb la correcció d’errades del Real Decret Llei 3/2013, de 22 de febrer, pel que es modifica el règim de les taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i el sistema d’assistència Jurídica Gratuïta.

Salutacions,