Sentència de la Sala 1a del TS, de 4 de desembre de 2013, dictada en unificació de doctrina, a fi de determinar el moment a tenir compte per a la meritació de la pensió fixada en un procés de divorci, interpretant l'article 148, 1 del CC (STS 3/10/2008, 1

Benvolguts companys

Ens plau adjuntar-vos sentència de la Sala 1a del TS, de 4 de desembre de 2013, dictada en unificació de doctrina, a fi de determinar el moment a tenir compte per a la meritació de la pensió fixada en un procés de divorci, interpretant l'article 148, 1 del CC (STS 3/10/2008, 14/6/2011 i 2013.11.27), que la pensió d'aliments fixada a favor dels fills comuns ha de ser abonada des del moment d'interposició de la demanda

Salutacions,