Reglament Llei 10/2010

Benvolgut, benvolguda,

T'adjuntem R.D. 304/2014, de 5 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Cordialment,