Presentació.
  • Què es la mediació? És un mètode de resolució de conflictes, voluntari, confidencial pel qual dues o és parts intenten solucionar els seus problemes amb ajuda d´ una tercera persona: el MEDIADOR
  • Quins conflictes poden mediar-se? Conflictes dins l´ àrea familiar, veïnal, penal, escolar, laboral, d´ estrangeria etc. Abans, un cop iniciada la via judicial i un cop finalitzat el procés per tal de modificar o demanar el compliment.
  • Què es el SOM? L´ Iltre. Col•legi de l’Advocacia de Figueres – Alt Empordà ofereix a qualsevol persona interessada el SOM (Servei d´ Orientació a la Mediació). Cada dimarts i dijous de 11:00 a 15:00 hores prèvia concertació d´ hora.
  • Qui és el mediador? El Iltre. Col•legi de l’Advocacia de Figueres – Alt Empordà compte amb advocats mediadors, acreditats i habilitats pel Centre de Mediació en Dret Privat de la Generalitat de Catalunya que atenen als interessats en solucionar el seus problemes.
  • Quins temes que es poden mediar?Patriapotestad; custòdia de fills; règim de visites; pensions d´ aliments , pensions compensatòries; ús de l´ habitatge; liquidació de bens, dret de visites dels avis, altres conflictes.
  • Quins son els avantatges? Protagonisme de les parts, propiciar la comunicació, major satisfacció al obtenir acords constructius, té en compte els interessos i necessitats de tots, propicia solucions constructives.

Objectius:

  • Promoure la mediació com a nou mètode de resolució de conflictes adaptat a les noves situacions socials, culturals i familiars.
  • Donar a conèixer la mediació mitjançant l´ existència del SOM.
  • Promoure la mediació a fi de millorar les relacions entre les parts.