L’Il•lustre Col•legi de l’Advocacia de Figueres – Alt Empordà té com a valor fonamental la transparència i està compromès a facilitar informació fidedigna i veraç sobre la entitat.

Com a objectiu estratègic, el Portal de Transparència de l’Il•lustre Col•legi de l’Advocacia de Figueres – Alt Empordà posa a disposició de tots els membres de la comunitat col•legial, així com de la ciutadania en general, mitjançant la publicitat activa, la informació més rellevant relativa a les seves activitats i les seves funcions de forma clara, accessible i comprensible; amb la qual cosa possibilita la rendició de comptes en tots els àmbits de la gestió de la institució, de conformitat amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i els compromisos adquirits per la pròpia Junta de Govern.

L’accés a la informació pública és un dret.

Es pot sol•licitar, sempre que es respectin els límits fixats per la normativa vigent, informació sobre dades que no es trobin publicades.