Presentació.

Des d’aquesta Comissió es treballa per intentar que tots els operadors jurídics treballin des de una mateixa òptica.