L´ Il•lustre Col•legi d´ Advocats de Figueres-Alt Empordà va ser fundat per escriptura autoritzada pel notari Josep Draper Gorgoll el dia 29 de juliol de 1841,

Gràcies a l´ escriptura fundacional de data 29 de juliol de 1841 sabem amb certesa els noms dels membres que van formar la primera Junta de Govern de la nostra institució:

Degà........................... Sr. Antonio Tomàs Fages i Sans

Diputat Primer........... Sr. Francesc de Traver

Diputat segon........... Sr. Sebastià Brugués

Tresorer...................... Sr. Ildefons Palau

Secretari.................... Sr. Narcís Roquer

El nostre Col•legi és la segona corporació professional d’advocats coneguda i constituïda en el marc territorial de Catalunya a partir del segle XIX. Altres Col•legis d’Advocats fundats al segle XIX són els de Barcelona (1838), de Tortosa (1844), de Tarragona i Reus (1845), Lleida (1850); Mataró (1867); Sant Feliu de Llobregat (1871); Girona i Granollers (1880) i Vic i Manresa (1882).

Per tant, podem afirmar amb orgull i convenciment que el Col·legi d´ Advocats de Figueres-Alt Empordà  és el segon Col·legi d´ Advocats més antic de Catalunya, després del Col·legi d´ Advocats de Barcelona, fundat tan sols tres anys abans.

La història del nostre Col•legi va íntimament lligada a la història de la nostre ciutat, Figueres. La nostra institució des de la seva creació ha estat present en els esdeveniments més importants que han succeït a la nostra ciutat. L´ any 2.009 vam publicar el I volum del llibre col•legial anomenat “Históries de l´ Il•lustre Col•legi d´ Advocats de Figueres” publicat per l´ editorial Tirant Lo Blanch i escrit per l´ advocada figuerenca Montse Soms que va ser guardonat amb el Premi Roda Ventura 2.010 que atorga el Col•legi d´ Advocats de Barcelona. En aquest I volum és relata i queda palesa no sols la història del nostre Col•legi, des de que en tenim constància escrita, no sols dels seus membres més rellevants sinó també la vinculació existent amb la nostra ciutat i la forta presència de la nostra institució al costat de l´ Ajuntament de Figueres.

Val a dir que alguns membres del nostre Col•legi, advocats ben coneguts, han ostentat càrrecs municipals, alguns d´ ells Alcaldes de Figueres: Antoni Tomàs Fages i Sans, Pere Vives Casademont, Joan Moragas i Simon, Joan Carbona Molins, Gregori Santaló Pagés, Joan Junyer de Bodallés, Ramon Guardiola Rovira, Josep Mª Ametlla Peris.

La relació del Srs. Degans que han representat al nostre Col•legi des de l’any 1.841 fins a l’actualitat és la següent:

L´ any 1841 el Sr. Antoni Tomàs Fages i Sans.

Des de l’any 1.869 fins el 1.871, va ocupar el càrrec de Degà el Sr. Ignasi Baig i Bonal.

De 1871 a 1874 Narcís Pont.

De 1874 a 1879 va ocupar el càrrec el lletrat Sr. Ignasi Sans i Roca.

El Sr. Ildefons Massanet de 1879 a 1881

El Sr. Pelai Massanet i Simon des de 1881 a 1884.

El Sr. Narcís Raquer de 1884 a 1885.

El Sr. Ignasi Baig i Bonal de 1885 a 1887.

El 1.887 va ocupar el càrrec el Sr. Francesc Moragas fins el 1889.

El lletrat Joan de Pablo Blanc va ser Degà del Col•legi l’any 1.889 fins el 1890.

El període comprès entre 1.890 fins el 1.894 va ser degà novament el Sr. Ignasi Baig i Bonal.

L’any 1.895 ocupava el càrrec de degà accidental el Sr. Carles Fages de Perramon.

L’any 1.896 el Degà va ser el Sr. Mariano Baitg i Caritg fins l’any 1.903, amb excepció de l’any 1.898, en què va actuar com a Degà accidental el lletrat Joan Junyer.

De 1.904 fins l’any 1.928 va ocupar el Deganat el Lletrat Sr. Carles Fages de Perramon.

El Sr. Joan Lluís Portabella Arrizabalaga va ocupar el càrrec des de 1.928 fins a 1.930.

Des de l’any 1.930 fins a l’any 1.933 el Degà va ser el Sr. Pere Vives Casademont.

Des de l’any 1.933 fins el 1.935 apareix com a Degà el Sr. Nicanor Trias i Tarrés.

Des de l’any 1.940 fins l’any 1.951 no apareix constància escrita de l’existència de cap Degà, essent substituïda aquesta figura per la de Diputat Primer en la persona del Sr. Joaquin Bech de Careda i Casadevall.

Des de l’any 1.952 fins el 1974 va ostentar el càrrec de Degà el Sr. Josep Sans i Roquer.

De 1974 a 1.986 el lletrat Narcís Sala Roca.

El Sr. Robert Pallares Gassol de 1.986 a 1.997

La Sra. Margarida Ramis Rabassa de 1997 a l 2007

Del 2007 al 2010 el Sr. Jaume Torrent Echevarria.

Del 2010 al 2023 el Sr. Joan Ramon Puig Pellicer.

Des del 2023 la Degana és la Sra. Maria Hilari Sucarrat.

L´ actual seu col•legial va ser inaugurada el dia 2 de març de 2.001, pel Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Josep Delfí Guardia i Canela, amb l´ assistència de tots els degans dels 14 col•legis catalans.