Horari:

 • De dilluns a divendres : de 9h a 13h

Tarifes:

 • Certificat  NEGATIU: 4,00 €
 • Certificat  LITERAL: 10,00 € per finca certificada
 • Certificat  DESCRIPTIU i GRÀFIC: 15,00 € per finca certificada
 • Altes/baixes/incorporació/modificació titulars amb justícia gratuïta 10,00 € (1)
 • Altes/baixes/incorporació/modificació titulars sense justícia gratuïta 15,00 € (1)
 • Modificació finques / Correcció d'errors: 50,00 € (1)

(1) Tots els expedients s'entenen per a un màxim de 2 finques per titular. A partir de la tercera finca, el tràmit suposarà un cost addicional de 5,00€ per finca.

GESTIONS

 • Obtenir certificació electrònica de dades cadastrals relatives a béns immobles de la vostra titularitat i cartografia digital.
 • Obtenir una certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral en tot el territori espanyol -excepte País Basc i Navarra.

Si feu la consulta per compte de terceres persones: és imprescindible que disposeu d’una autorització, fotocòpia del DNI de la persona que us autoritza i una fotocòpia del vostre DNI.

Les autoritzacions no poden ser a nom d’empreses, han de ser personals i específiques per a cada consulta que realitzeu.

 • Realitzar altres, baixes, incorporacions o modificacions de titulars de finques.
 • Modificar finques i/o corregir els errors cadastrals que l’interessat pugui demostrar.

 

IMPORTANT

Si feu la consulta en nom propi, heu de presentar:

 • DNI original.
 • Signar el formulari de sol•licitud d’informació

Si feu la consulta per compte de terceres persones, heu de portar:

 • Fotocòpia del DNI del titular cadastral
 • Fotocòpia del DNI de la persona física autoritzada
 • Original de l’autorització
 • Signar el formulari de sol•licitud d’informació

Si feu la consulta per email picfigueres@icafi.com, cal que ens indiqueu:

TITULARS CADASTRALS:

 • NIF del titular cadastral i nom complet.

CONSULTES PER COMPTE DE TERCERES PERSONES:

 • NIF del titular cadastral i nom complet.
 • NIF de la persona autoritzada i nom complet.

Després, haureu de passar personalment a recollir els originals dels certificats emesos i lliurar:

 • Fotocòpia del DNI dels titulars cadastrals consultats.
 • Fotocòpia del DNI de la persona física autoritzada per fer la gestió.
 • Original de l’autorització que hauran firmat els titulars cadastrals.
 • Signar el formulari de sol•licitud d’informació

Per iniciar un expedient d’alta, baixa, incorporació o modificació de titulars, modificació de finques o correcció d’errors és imprescindible:

 • Fotocòpia del DNI dels titulars cadastrals consultats.
 • Fotocòpia del DNI de la persona física autoritzada per fer la gestió i original de l’autorització que hauran firmat els titulars cadastrals, si escau.
 • Signar el formulari de sol·licitud cadastral.
 • Presentar fotocòpia dels documents que justifiquin l’alteració que es vol inscriure.

NOTES:

 • Les certificacions no s’envien per correu electrònic ni per correu ordinari.
 • És imprescindible que firmeu el formulari de sol•licitud d’obtenció de dades i que ens porteu la documentació que s’ha detallat perquèus poguem lliurar les certificacions interessades.
 • Cal abonar l'import de qualsevol de les gestions cadastrals, en efectiu, en el moment de recollir el certificat o d'iniciar l'expedient.