Presentació.

Benvolguts companys.

Tots els membres que formem part de la Comissió Deontològica d'aquest Col.legi d'Advocats de Figueres us fem partícips de les nostres ganes i il.lusió de poder continuar la tasca feta fins ara dins la mateixa en aquesta nova legislatura que comença.

I des d'aquesta Àrea de treball, agafem, des d'ara, el compromís d'intentar dilucidar i aclarir, amb el millor encert i rigor possibles, tots els conflictes que es puguin generar en el si del nostre Col.legi, sempre amb l'ànim i capacitat d'escoltar-vos i aplicant les normes deontològiques que ens regeixen i que, amb el seu compliment i col.laboració per part de tots, ajudarem a fer realitat els bons propòsits per millorar els serveis col.legials i, tantmateix, assolir una bona relació i comunicació entre tots els integrants d'aquest Col.legi d'Advocats de Figueres.

Aquesta Comissió Deontològica en aquesta nova etapa que s'enceta, es caracteritzarà per la seva continuïtat en la forma i tasca que fins al dia d'avui ha anat mantinguent, i que creiem que ha estat del tot satisfactòria. Tractant, estudiant i resolent els expedients, tant informatius com de denúncia que arriben al Col.legi, sobre determinades actuacions dels nostres col.legiats i, alhora, realitzant els informes pertinents, sol.licitats via judicial.

En properes convocatòries de la nova Comissió, intentarem estudiar la proposta d'un o de dos nous membres dins la mateixa, compensant, així, l'insuficient nombre d'advocats que ara la componen, si tenim en compte el volum d'assumptes que s'han anat tractant i resolent en aquests últims anys per la Comissió.

Tantmateix, al llarg dels propers mesos, la Comissió Deontològica haurà d'anar adaptant a les seves tasques i funcions totes les noves directrius sobre els Criteris o pautes orientadores que, es preveu en breu, siguin modificades o revisades parcialment. Per això, la Comissió haurà de col.laborar amb les seves homòlogues dins el Consell del Col.legis d'Advocats de Catalunya i contribuir a crear uns Criteris o pautes per la minutació de l'advocacia que puguin aplicar-se a la realitat existent amb tot el seu rigor.

D'acord amb això, creiem oportú que amb l'aprovació d'aquestes noves directrius es puguin fer, per exemple, per a tots els col.legiats, cursos de formació continuada de minutació i taxació de costes, així com, a més, sessions informatives-explicatives de l'aplicació de les mateixes i de totes les incidències que hi hagin envers aquest tema front el Tribunal de la Competència.

En la confiança que aquest esboç de programa podrà ser ampliat i guiat amb la col.laboració de tots vosaltres col.legiats, estem a la vostra disposició.