De conformitat amb la legalitat vigent i la cultura de compliment normatiu del’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres - Alt Empordà , i a fi de poder identificar, mitigar i reaccionar davant infraccions normatives i del Codi ètic i bones pràctiques, el Col·legi instaura un canal ètic o canal de denúncies.

A través d’aquest canal, el personal intern del Col·legi, els advocats i advocades, així com qualsevol tercera persona, poden posar en coneixement de l’organització qualsevol situació d’incompliment o risc d’incompliment de l’ordenament jurídic o del Codi ètic del’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres - Alt Empordà.

Es garanteix que les persones que recorrin als canals de comunicació existents i/o al canal ètic per comunicar, denunciar, observar o alarmar sobre un risc d’incompliment no sofriran represàlies per part de l’organització pel fet d’haver denunciat, sempre que actuïn de bona fe i/o tinguin motius raonables per creure que la informació sobre infraccions denunciades és veraç en el moment de la denúncia.

En aquesta comunicació únicament s’ha de proporcionar aquella informació específica i objectiva que sigui necessària per poder determinar si els fets comunicats són rellevants, constitueixen algun tipus de infracció o provoquen un risc d’incompliment normatiu del’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres - Alt Empordà .

La Junta de Govern és la responsable d’analitzar les comunicacions rebudes i d’assegurar la confidencialitat de la persona denunciant o les persones esmentades a la comunicació, de conformitat amb la legislació vigent. Un cop analitzades les comunicacions, informaran la persona denunciant del resultat de la valoració o investigació que es pugui portar a terme.

En el supòsit que les dades d’identitat de les persones denunciants siguin requerides per les autoritats judicials o en el marc d’un procés judicial, s’informarà la persona denunciant abans de revelar la seva identitat i se li enviarà una explicació detallada dels motius de la revelació de les dades, llevat que aquesta informació pugui comprometre la recerca o procediment judicial.

Si consideres que has de comunicar algun fet, pots enviar una comunicació a l’adreça comissioetica@icafi.com