Curs en línia sobre Habitatge i TO 2023

Benvolgudes i benvolguts,

Us informem que aquest Consell de l’Advocacia Catalana ofereix del 12.12.2023 fins al 27.02.2024 dins l’horari de 15 a 17 hores, el curs gratuït i en línia sobre Habitatge i TO 2023 amb una durada total de 30 hores, distribuïdes en 24 hores teòriques (de dues hores cadascuna); més 6 hores de sessions pràctiques obligatòries

Programa a 09.11.2023

 

 

Les necessitats formatives dels i de les juristes en matèria del Dret d’habitatge, que beu d’altres disciplines, com el Dret civil, urbanístic, penal, fiscal, administratiu, processal, bancari, etc., fan que sigui necessari impartir una formació transversal, complerta i exhaustiva, adreçada tant a l’advocacia d’empreses del sector immobiliari, bancari, etc., com a l’advocacia de despatx, que ha d’encarar assumptes relatius a aquesta branca del Dret.

Degut a la conjuntura econòmica i social actual del nostre país, aquesta especialitat, el Dret d’habitatge, ha assolit un pes considerable. Per aquest motiu, hem apostat per oferir a l’advocacia una formació teòrica i pràctica, amb l’objectiu que els i les professionals puguin prestar a la ciutadania una assessorament lletrat de màxima qualitat, i en especial el col·lectiu de l’advocacia que presta el servei d’assistència jurídica gratuïta en el torn d’ofici.

L’objectiu fonamental d’aquesta acció formativa és conèixer i analitzar de forma minuciosa i transversal tota la legislació, els procediments i les polítiques relacionades amb l’habitatge des d’un punt de vista pràctic, però amb el màxim rigor jurídic.

Els seus objectius són els següents:

  • Conèixer els fonaments i el marc legal regulador del dret a l’habitatge a nivell nacional i internacional (dret comparat).
  • Estudiar els diferents procediments hipotecaris.
  • Comparar la jurisprudència que hi ha en matèria d’arrendaments, nacional i comunitària.
  • Conèixer amb exhaustivitat la jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre el dret a l’habitatge, el dret de propietat, la funció social de la propietat, etc.
  • Analitzar procediments d’ocupació il·legal d’habitatges.
  • Analitzar quin és el paper de l’Administració i dels ens privats en l’efectivitat del dret a l’habitatge
  •  Aprofundir en el coneixement que ofereix la normativa per garantir l’accés de les persones a un habitatge digne i adequat, respectant al mateix temps el medi ambient.
 

Data: Del 12 de desembre de 2023 fins al 27 de febrer de 2023

Format: Línia

Horari: 15 a 17 hores

PreuGratuït.

Places exhaurides: 60 places. Un cop exhaurides les places,  les persones que NO siguin seleccionades seran informades.

 

Les persones seleccionades seleccionades en aquesta formació contínua, rebran un correu electrònic de confirmació d’admissió. Tot seguit, hauran de signar un document de drets i compromisos que adquireixen al participar en aquesta oferta formativa.

  • Persones destinatàries: Persones col·legiades a qualsevol dels 14 Col·legis de l’Advocacia/Advocats de Catalunya.
  • El CICAC es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte del programa formatiu, i/o de suspendre l’acció formativa per manca d’inscripcions.
  • Reservat el dret d’admissió.

Subvencionat per:

Cordialment,