SAVE THE DATE. Un any després de la Llei de l´Habitatge. Inscripcions obertes

Formació Icafi

Benvolgudes i benvolguts,

El maig de 2023 es va aprovar definitivament la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge, la primera de l’Estat des de la promulgació de la Constitució. Va entrar en vigor el 26 de maig de l’any passat i va comportar una sèrie de canvis que afecten tant les persones llogateres com les propietàries. Organitzem aquesta formació per a que, després d’un any després de la seva aprovació, s’analitzi la situació actual de la llei d’habitatge a Catalunya, així com posar de relleu una de les seves novetats, que és l’índex que regula els preus dels lloguers, que ha entrat en vigor el 16 de març de 2024, després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Durant la jornada tindrem l’oportunitat de tractar:

  • Contenció rendes. Zones tensionades. Índex. Renda i actualització.
  • Ocupació delinqüencial. Solucions pràctiques davant de la problemàtica actual.
  • Requisits de procedibilitat amb caràcter previ a la interposició de la demanda. Procés intermediació. Vulnerabilitat econòmica.
  • Qüestions pràctiques en matèria processal.

Programa  Inscripcions

Data: 22 de maig de 2024

Hora: 10 a 18.30 hores

Format: Presencial

LlocPresencial al Museu Episcopal de Vic

Preu:

  • Persones col·legiades a qualsevol dels 14 Col·legis d’Advocats/Advocacia de Catalunya: 35€
  • Altres professionals: 40€

Cordialment,