Curs en línia sobre qüestions pràctiques per millorar la tècnica cassacional en processos: Civil, Penal, Laboral i Contenciós-Administratiu

Formació Icafi

Benvolgudes i benvolguts,

La Comissió de Formació del CONSELL DE L’ADVOCACIA CATALANA, presidida per l’Excma. Sra. Carmen Oriol Fita, amb la vicepresidència de l’Excm. Sr. Sergi Guillén, ha organitzat un nou curs en format VIRTUAL sobre “QÜESTIONS PRÀCTIQUES PER MILLORAR LA TÈCNICA CASSACIONAL EN PROCESSOS: CIVIL, PENAL, LABORAL I CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU", que estarà dirigit per l’Il·ltre. Sr. Juanjo Duart.

El recurs de cassació comporta un procediment específic, és per aquest motiu pel qual és especialment important comptar amb una formació especialitzada que permeti conèixer com s’ha d’afrontar aquesta instància.

El coneixement profund per part dels lletrats i lletrades és un requisit indispensable per a una adequada assistència legal i una defensa efectiva dels drets.

Fa més de quaranta anys que el Consell de l’Advocacia Catalana aposta fermament per una formació continuada de qualitat, amb l’objectiu d’actualitzar i complementar els coneixements adquirits pels professionals del Dret durant la seva etapa de formació inicial. I com sempre fem, aquesta formació compta amb la participació de ponents de màxim nivell en cadascuna de les especialitats.

L’objectiu d’aquest curs és que l’alumnat adquireixi o, si escau, perfeccioni, els coneixements necessaris tant formals com des del punt de vista pràctic per identificar i complir les exigències que caracteritzen els escrits processals, ja sigui la preparació del recurs oposició a l’admissió del recurs, interposició del recurs i oposició al recurs, tot això en les especialitats del dret civil, penal, laboral i contenciós-administratiu.

Pel que fa a la metodologia, el curs tindrà un caràcter totalment pràctic, ja que s’ha dissenyat tenint com a protagonistes als i les professionals que s’hauran d’enfrontar al repte d’interposar un recurs de cassació per primera vegada, o bé ja ho han hagut de fer en alguna ocasió.

El curs té una durada total de 8 hores, distribuïdes 4 sessions de dues hores cadascuna, distribuïdes en dos dies per setmana.

Com us hem avançat, el curs s’oferirà íntegrament en format en línia, i es durà a terme mitjançant la plataforma digital “ZOOM”, i a través de la nostra Plataforma Formativa per a accedir a les sessions en diferit.

Data: 12, 17, 19 i 26 de juny de 2024

Format: Línia

Horari: 15 hores

Preu:

1.- Curs sencer:

  • Persones col·legiades a qualsevol dels 14 Col·legis d’Advocats/Advocacia de Catalunya: 90€
  • Altres professionals: 150€

2.- Dues sessions a escollir:

  • Persones col·legiades a qualsevol dels 14 Col·legis d’Advocats/Advocacia de Catalunya: 50€
  • Altres professionals: 190€

En el cas d’escollir la 2a opció heu de fer arribar un correu electrònic a formacio@cicac.cat indicant les dues sessions que voleu inscriure’s

Programa i inscripcions

Cordialment,