Comunicat: 136/2019 - Conferència sobre la instrucció de comprovació de valors dels béns immobles

Benvolgudes i benvolguts,

Des del departament de Formació del Consell de l’Advocacia Catalana, ens informen que la comissió de formació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell organitza el proper 19 de setembre de 2019 a partir de les 18.30 hores, la conferència sobre la instrucció de comprovació de valors dels béns immobles.

Al llarg d’aquesta sessió, el ponent Sr. Ricard Beltran i Bernabé, cap de l’àrea d’Estudi i Anàlisi de l’Agència Tributària de Catalunya,oferirà una descripció del sistema de gestió de les valoracions immobiliàries de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), on s’explicarà el paper de la Instrucció de la comprovació de valors d’aquells béns immobles transmesos onerosament o a títol lucratiu, i que té com a objectiu establir-ne el valor real -valor de mercat- als efectes de tributació per l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions, així com analitzar la problemàtica que ha sorgit entorn al dictamen de pèrit a partir de la jurisprudència del Tribunal Suprem i les modificacions que ha introduït l’ATC en la gestió de valoracions per adaptar-se a les sentències esmentades.

Us adjuntem el programa per si fos del vostre interès.

Ben cordialment,