Nou sistema del Pla Univesal

Benvolgut amic,

Seguint allò que es preveu al punt 3.3. del protocol de col•laboració de la Mutualidad amb els col•legis d’advocats, us enviem una Nota Informativa sobre nou sistema del Pla Universal amb la finalitat que en pugueu fer ressò en els diferents mitjans de comunicació a col•legiats, ja siguin circulars del Col•legi, del vostre web col•legial, etc. Així mateix, també em plau adjuntar-ne l’original perquè el pugueu inserir a la vostra revista col•legial.