El Congrés dels Diputats acull i dóna suport a la iniciativa de les institucions de l’advocacia en defensa dels col·lectius exclosos de la sanitat pública

El 29 de setembre passat, els 328 diputats assistents al Ple del Congrés van aprovar per unanimitat una proposició no de llei que instava el Govern a fer, en el termini de sis mesos, les reformes legislatives necessàries per procedir a la plena i efectiva universalització de l’assistència sanitària.