Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny, de modificació del Codi Penal

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.