Comunicat 143/2021 – Recordatori del programa de foment d’ús del català

Benvolgudes i benvolguts,

Des de la Comissió de Llengua de l’ICAFI us recordo que podeu donar-vos d’alta al web del CICAC , en el Programa de foment d´ús del català als jutjats, dins el marc dels escrits presentats en el Torn d’ofici.

Per fer-ho podeu seguir el següent enllaç:

https://www.cicac.cat/2021/03/programa-de-foment-de-lus-del-catala-en-actuacions-processals-dassistencia-juridica-gratuita-durant-lany-2021/

La inscripció en aquest programa dóna dret a rebre un plus econòmic, 14€ per cada escrit de torn d’ofici presentat en català (* segons les condicions exposades en el mateix programa que us convido a consultar per definir i clarificar quines actuacions generen el dret a percebre’l).

* Com inscriure’s al Programa de foment?

Cal enviar a serveilinguistic@cicac.cat la sol·licitud d’alta següent degudament emplenada i signada. El procediment d’alta no està subjecte a un termini i es pot dur a terme al llarg del 2021.

* A què s’obliguen els lletrats i lletrades que participen en el Programa?

Els lletrats i les lletrades que formulin la inscripció voluntària assumeixen el compromís de:

  • ·         Informar dels drets lingüístics els ciutadans i ciutadanes que atenen i, en cas que triïn l’opció de ser atesos en català, dur a terme les actuacions per fer efectiu aquest dret al llarg de tota l’actuació professional fins que finalitzi l’assumpte.
  • ·         Presentar en català els escrits que iniciïn la seva actuació professional (demanda, contestació, recurs, etc.), segons els tipus que es descriuen a l’annex d’aquest conveni.
  • ·         Actuar de conformitat amb els estàndards de bones pràctiques lingüístiques i aplicar en l’exercici professional les recomanacions i orientacions que recull el Manual de bones pràctiques lingüístiques a la justícia (2013), publicat pel Departament de Justícia i elaborat per encàrrec de l’Observatori Català de la Justícia.
  • ·         Fer constar l’opció lingüística del ciutadà o ciutadana (per exemple, mitjançant altressí) i sol·licitar expressament a l’òrgan judicial que la documentació es notifiqui en català quan el client ho hagi demanat. Per facilitar-vos la tasca de sol·licitar la tramitació del procediment amb català us adjunto un model d’altressí en format word.
  • ·         Dur a terme qualsevol altra actuació de naturalesa anàloga a les anteriors que pugui incidir en el desenvolupament correcte de l’actuació professional en llengua catalana.

Per a més informació sobre com es justifiquen les actuacions en català o com donar-se de baixa, consulteu la nota informativa per als advocats i advocades.

Més del 30% dels adscrits al Torn d’Ofici de l’ICAFI ja s’han inscrit en aquest programa i ja han cobrat aquest complement des del mes de març de 2020. Hi esteu inscrits?

Cordialment,