Comunicat 144/2021 – Dia de la Justícia Gratuïta i del Torn d’Ofici

Benvolgudes i benvolguts,

DIA DE LA JUSTÍCIA GRATUÏTA i DEL TORN D’OFICI

El 12 de gener de 1996 el BOE publicava la Llei 1/1996, la coneguda llei d’assistència jurídica gratuïta, transcorreguts 25 anys, cal ressaltar i reivindicar, amb més convicció que mai, la transcendència de l'advocacia  de  torn d'ofici en un estat democràtic de Dret que propugna com a valors fonamentals la llibertat, la justícia i la igualtat, aquesta última impossible de satisfer sense el torn d'ofici que atén els més desfavorits, que no tenen recursos per a litigar.

No és un dia per a l'autocomplaença, sinó reivindicatiu perquè queda molt  per fer, necessitem dignificar aquest servei amb un increment notable de la  seva dotació econòmica, incloure actuacions judicials i extrajudicials que ara no tenen reflex en el barem, actualitzar els mòduls per recuperar les retallades del 2010 i l'IPC de tots aquests anys, i garantir que totes les designacions i la feina realitzada pels companys i companyes siguin retribuïdes tot i que el justiciable finalment no resulti finalment beneficiari del dret.

Totes les advocades i advocats adscrits als diferents torns d’assistència jurídica gratuïta i al torns d’assistència a detinguts, a estrangers, a víctimes de violència masclista i, esperem que en breu també a menors i adolescents              i a persones amb capacitats disminuïdes, presten un servei exemplar amb la seva constant i autèntica vocació de servei i el Col·legi continuarà fent totes les gestions necessàries per a la millora de tots aquests serveis.

Figueres 12 de Juliol del 2021