Comunicat: 191/2021 – Reial Decret 903/2021, de 19 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000

Benvolgudes i benvolguts,

Us adjuntem Reial Decret 903/2021, de 19 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma per Llei Orgànica 2/2009, aprovat pel Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril.

Cordialment,