Comunicat 150/2022 – Llei orgànica 9/2022

Benvolgudes i benvolguts,

Avui el BOE publica la Llei Orgànica 9/2022, de 28 de juliol, per la que s’estableixen normes que facilitin l’ús d’informació financera i d’altres tipus per a la prevenció, detecció, investigació o enjudiciament d’infraccions penals, de modificació de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes i altres disposicions connexes i de modificació de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, en la que, entre d’altres disposicions, modifica el Codi Penal relatiu als efectes de la multi reincidència en el furts lleus.

Ben cordialment,