Comunicat 178/2022 – Jornada “ Els MASC’s: una eina útil per a l’Advocacia

Benvolgudes i benvolguts,

Em plau informar-vos que, en el sí del projecte #INmediació, la Comissió de Mediació del Consell que presideix l’Excma. Sra. Marta Martínez, Degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa, ha organitzat la jornada “Els MASC’s: una eina útil  per a l’Advocacia” que se celebrarà a Reus el dijous 27 d’octubre de 2022, entre les 09:30 i les 18:30 hores.

Els principals objectius de la Jornada són conèixer i analitzar  les figures més destacades que s’engloben dins dels anomenats Mètodes MASC i com poden esdevenir una eina molt útil per a tots els lletrats i lletrades i per a les persones que cerquen el suport i l’assessorament d’un professional expert de l’advocacia.

Els Mètodes MASC que s’analitzaran seran els que contempla el Projecte de Llei d’Eficiència Processal del Servei Públic de Justícia, aprovat pel Consell de Ministres el dia 12 d’abril d’aquest any. En el seu Capítol primer contempla aquestes figures de MASC i els hi reconeix, per primera vegada al nostre país, la rellevant funció d’actuar com a requisit de procedibilitat en una gran diversitat de casos.

Ponents de gran nivell i de reconegut prestigi nacional i internacional exposaran les característiques, les avantatges i  les formes més eficients que permetin una adequada utilització dins del procés judicial per tal que puguin aportar valor afegit a la tasca de les persones professionals del dret.

L’aprofundiment en el coneixement d’aquests mètodes, l’anàlisi de quines noves utilitats  poden aportar a la tasca de les persones lletrades, la realitat dels casos pràctics  que es posaran sobre la taula, el debat sobre quins són els criteris idonis per a seleccionar el mètode més adequat per a cada situació i les indicacions per aconseguir una posada en pràctica eficient,  donen a la Jornada un interès molt rellevant per a les persones que treballen dins del món del dret i de la judicatura, per a les persones mediadores i per a tots els professionals que es dediquen a la gestió i resolució de controvèrsies en general.

Per a les persones col·legiades i d’altres col·lectius aquestes jornades són de pagament. Els preus són els següents:

Presencial:

  • Persones col·legiades: 20€
  • Altres: 30€

En línia:

  • Persones col·legiades: 10€
  • Altres: 20€

A continuació us remetem l’enllaç per les inscripcions:

https://www.cicac.cat/2022/09/jornada-de-mediacio-a-reus-els-mascs-una-eina-util-per-a-ladvocacia/

Cordialment,