Comunicat 184/2022 – Jornada sobre l’exercici de defensa en sala

Benvolgudes i benvolguts,

Us traslladem més avall informació sobre l’acte formatiu que ha organitzat el Col·legi d’Advocats de Sabadell per al dijous 6 d’octubre, a les 18.30h, a la sala d’actes del Col·legi d’Advocats de Sabadell (c/de Lacy, 15, Sabadell).

INTRODUCCIÓ
Tal com es preveu que reculli l’esperada Llei orgànica del dret de defensa, actualment pendent d’Avantprojecte, els poders públics tenen l’obligació de garantir l'actuació lliure i independent del/de la professional de l'advocacia com a pressupost per a l'efectivitat del dret de defensa, adoptant les decisions i mesures necessàries perquè pugui desenvolupar la seva tasca sense limitacions, i tractant-lo amb la dignitat i el respecte exigibles per al bon acompliment de les seves funcions.

Qui més qui menys però, a la pràctica s’hi ha trobat amb alguna situació o incidència en la qual l’actuació o decisió del jutge, funcionari judicial o membre del cos de seguretat ha posat en entredit aquest deure de respecte de la dignitat de l’advocat/da o en la qual ha sentit vulnerat el seu exercici lliure i independent del dret de defensa.

Al llarg d’aquesta interessant sessió s’analitzaran quins són els deures i límits legals de la potestat de l’autoritat judicial i d’altres funcionaris o agents involucrats en l’Administració de Justícia, i amb quins recursos, estratègies o mitjans d’emparament compta el professional de l’Advocacia per poder fer prevaldre, garantir i preservar, sense limitacions, el dret de defensa dels seus patrocinats en aquelles actuacions en les que pugui ser víctima d’alguna decisió arbitrària o que afecti de manera injustificada els drets i interessos confiats o la seva pròpia figura com a lletrat/da.   

Per això es comptarà amb la intervenció de diferents ponents de reconegut prestigi i experiència que, des de perspectives i àmbits diversos, oferiran als assistents la seva visió i opinió sobre quines vies o recursos (processals, legals, col·legials, etc.) comptem els professionals de l’Advocacia per fer efectiu aquest respecte a l’actuació i dignitat que ens és pròpia, com a garants del dret de defensa.

PROGRAMA
18.30 h. La CRAJ de l’ICASBD: breu exposició de les competències i àmbits d’actuació de la Comissió en la defensa. Actuacions de la mateixa, en les queixes que li arriben per part dels advocats/des.

Sr. Josep Farnés Costajussà, president CRAJ de l’ICASBD

18.45 h. Obligacions i límits legals a l’exercici de la potestat jurisdiccional en sala per part de l’autoritat judicial, d’acord amb la normativa.  Recursos legals i processals per al professional de l’Advocacia.

Sr. David Casellas, president CRAJ del CICAC

19.15 h. Visió pràctica, estratègies des del punt de vista pràctic, tenint en compte les experiències.

Sr. Xavier Melero i Merino, advocat, professor del Màster Advocacia de l’idEC (Universitat Pompeu Fabra).  És especialment conegut per haver participat en el “judici del procés”, amb una actuació molt valorada pels professionals.  

19.45 h. Debat. Torn obert de paraula.

20.30 h. Refrigeri.

DATA I LLOC
Dijous 6 d’octubre de 2022, 18.30 hores

Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
(C/ de Lacy, 15, 08202 Sabadell)

L’assistència és gratuïta per als col·legiats i col·legiades des de l’ICASBD. La sessió serà exclusivament presencial. No obstant això, podeu formalitzar la vostra inscripció aquí.

Cordialment,