Comunicat 93/2023 – Nova composició de la Junta de la Jove Advocacia de Figueres – Alt Empordà

Benvolgudes i benvolguts,

D’acord amb el que es disposa a l’article 23 dels Estatuts de l’agrupació de de la Jove Advocacia de l’Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Figueres – Alt Empordà, en sessió de 2/2/2023 s’han escollit els càrrecs que composen la Junta Directiva:

PRESIDENTA: Joana Morató Noguer

SOTS PRESIDENT: Sergi Pérez Samos

SECRETÀRIA: Vanessa Rísquez Puertollano

TRESORER: Joan Dolset Rodríguez

VOCAL PRIMER: Eduard Prat Camps

VOCAL SEGONA: Cristina Casellas Vázquez

VOCAL TERCERA: Anna Gelabert Buscarons

Cordialment,