Comunicat 94/2023 – Llei 12/2023, de 24 de maig, de dret a l’habitatge

Benvolgudes i benvolguts,

Us traslladem la publicació al BOE de la Llei 12/2023, de 24 de maig, de dret a l’habitatge.

Aquesta llei entra en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, excepte la disposició final segona, que entra en vigor l'1 de gener de l'any següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Cordialment,