Comunicat 137/2023 – Publicació “Comentaris a la Llei d’Enjudiciament Civil”

Benvolgudes i benvolguts,

Ens posem en contacte per posar a la vostra disposició una nova coedició amb l’Editorial “TIRANT LO BLANCH”.

Es tracta de la publicació: “Comentaris a la Llei d'Enjudiciament Civil 3 llibres. Ed. 2023, de la col·lecció “Códigos comentados”.

Aquesta obra constitueix una eina imprescindible per a qualsevol operador jurídic que es relacioni amb l’àmbit del Dret Processal Civil. L'objectiu principal és oferir una visió actualitzada, precisa, profunda i sobretot molt pràctica de la LEC. Per això, s’ha comptat amb excel·lents professionals procedents de la Universitat, Magistratura, Cos de Lletrats de l'Administració de Justícia, Advocacia i Procura, que han orientat el seu treball en la resolució de les múltiples i complexes qüestions a què qualsevol operador jurídic s'enfrontarà al dia a dia de la seva professió. Per tant és un instrument molt útil per a l’exercici de la pràctica processal civil.

Remetem l’enllaç web, per a qui vulgui consultar el seu índex:

Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil 3 tomos

El termini perquè ens doneu una resposta fineix el dimarts, 26 de SETEMBRE de 2023.

Cordialment,