Comunicat 146/2023 – Convocatòria d’ajuts i beques de la Fundación Mutualidad Abogacia

Benvolgudes i benvolguts,

Des de la Fundació Mutualitat de l'Advocacia s’ha posat en marxa una nova convocatòria de beques i ajuts per millorar la formació i la qualitat de vida dels sol·licitants, així com la de les seves famílies .

Per això, des de la Fundació ofereixen tres tipus d’ajuts diferents.

D'una banda, les Beques Càtedra, adreçades a 150 estudiants del Màster Universitari d'Accés a l'Advocacia i dotades amb una quantia de 2.000 euros bruts, amb les quals volen reduir i resoldre les càrregues econòmiques que aquesta formació comporta i contribuir al desenvolupament professional de els futurs advocats.

D'altra banda, posen també a disposició dels mutualistes amb fills o menors a càrrec en edat escolar les ajudes a l'estudi, compatibles a més amb totes aquelles d'origen públic o privat. El seu objectiu és reduir les càrregues econòmiques derivades de la formació dels fills, per la qual cosa, amb l'objectiu de satisfer les diferents necessitats de cada família, els ajuts es reparteixen en tres tipologies diferents: 800 ajuts per a Educació Infantil, 800 per a ensenyaments obligatoris i 250 per a estudis no obligatoris

El termini de sol·licitud d'aquests ajuts estarà obert des del 18 de setembre fins al 17 d'octubre de 2023 amb el registre previ al nou Portal d'Amics de la Fundació Mutualitat de l'Advocacia.

Finalment, també convoquen 100 ajuts d'autonomia i benestar per valor de 700€ cadascun, amb els quals la Fundació persegueix proporcionar als seus mutualistes experiències d'envelliment actiu i saludable mitjançant estades a zones de costa, turisme d'interior i balnearis. El termini de sol·licitud d'aquestes ajudes estarà obert des del 26 de setembre fins al 27 d'octubre de 2023, en aquest cas es podran sol·licitar al Portal d'Amics de la Fundació Mutualitat de l'Advocacia, o per correu postal a l'apartat de correus 100.172, 28080 Madrid.

Amb aquests ajuts i beques, Mutualitat de l'Advocacia vol, a través de la seva Fundació, continuar sent una finestra oberta a les oportunitats i a la millora contínua de les carreres professionals de l'advocacia, sempre emparada en els principis del mutualisme i la solidaritat entre els seus membres.

Cordialment,