Comunicat 32/2024 – Accés al Centre Penitenciari Puig de les Basses

Benvolgudes i benvolguts,

USeguint indicacions, qualsevol company o companya que vulgui accedir aquest dies de protestes dels funcionaris de presons al centre penitenciari de Puig de les Bases i es trobi que se l’impedeixi l’accés per part dels funcionaris manifestants, ho ha de comunicar automàticament als agents dels Mossos d’Esquadra que hi ha allà i aixecaran acta amb el numero de col·legiat i el motiu de la visita, ja que aquest impediment pot ser un il·lícit penal.

Així mateix, s’informa que donada la situació actual, els temps un cop s’ha accedit al centre penitenciari son mes lents i haurem d’esperar més del que es habitual ja que el funcionament del centre penitenciari s’ha vist alterat.

Cordialment,