Comunicat 58/2024 – Curs pràctic de Dret Civil Català

Benvolgudes i benvolguts,

Us informem que aquest Consell de l’Advocacia Catalana ofereix de l'1 de juliol de 2024 fins al 15 de novembre de 2024, la 2ona edició del Curs pràctic Dret Civil Català 2024 amb una durada total de 50 hores, distribuïdes en 40 hores en teleformació a través de la nostra Plataforma Formativa i 10 hores presencials a la seu de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus.

Aquest curs s’adreça tant a l’advocacia en exercici, com per la resta d’operadors jurídics que sent la necessitat d’actualitzar i ampliar els seus coneixements per especialitzar-se professionalment en els diferents àmbits del Dret civil català (successions, família, patrimonial, etc.), per obtenir la capacitat tècnica per assessorar amb rigor la seva clientela, i actuar amb responsabilitat.

El curs pretén oferir un estudi complert, ampli i rigorós, des d’un nivell pràctic i actualitzat, aprofundint en la resolució de casos reals. L’alumnat obtindrà una formació integral i global.

 

La metodologia es basa en l’aprenentatge significatiu, on les persones ponents utilitzaran els coneixements previs de l’alumnat per aprofundir en els conceptes i pràctiques professionals. Durant el curs l’alumnat tindrà accés al material teòric i pràctic pel correcte desenvolupament del programa formatiu, a través de la plataforma virtual del Consell de l’Advocacia Catalana.

 

En aquelles sessions en les que el seu objecte així ho permeti es procurarà que el cas pràctic es vagi construint i ampliant de forma successiva al llarg de les diverses ponències que estiguin interrelacionades, als efectes de despertar i potenciar l’habilitat que tot advocat i advocada ha de tenir consistent en relacionar les diferents institucions en dansa, per assolir d’aquesta manera una visió de conjunt de la problemàtica plantejada.

 

L’equip de ponents són persones amb un coneixement profund de les institucions objecte de la sessió que imparteixen: advocats/des especialistes en la matèria, magistrats/des, Notaris/es, Registradors/res i professorat universitari. Els i les ponents mantindran un contacte amb la direcció del curs als efectes que es respecti l’enfoc eminentment pràctic de les ponències i que, especialment en el cas de ponències interrelacionades, es coordinin els continguts concrets de cadascuna d’elles als efectes d’evitar superposicions o reiteracions innecessàries.

 

Us informem que aquest curs està subvencionat al 100% pel fons Next Generation EU, mitjançat  el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (en endavant, CONFORCAT), el qual té encomanada la gestió i execució dels programes de la formació professional contínua, així com el seguiment i control de les accions formatives que es duguin a terme en l’àmbit de Catalunya. 

Data:  De l'1 de juliol de 2024 fins al 15 de novembre de 2024

Format:

  • Teleformació a través de la Plataforma Formativa d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana (40 hores)
  • Presencial a la seu de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus (10 hores)

Preu: Gratuït.

Places: 60 places. Un cop exhaurides les places,  les persones que NO siguin seleccionades seran informades.

Inscripcions gratuïtes i programa, clica aquí

Ben cordialment,