El CICAC es manifesta en favor del pacte fiscal per Catalunya

El Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) es manifesta a favor del pacte fiscal per Catalunya

El Consell de l’Advocacia Catalana, que representa els catorze Col·legis d’Advocats de Catalunya, es mostra a favor del pacte fiscal per Catalunya a través del següent manifest:

- El CICAC manifesta el seu convenciment que la Generalitat de Catalunya, com a poder públic més directament implicat en l’atenció dels serveis públics i de les necessitats bàsiques de la ciutadania de Catalunya, ha de poder disposar del més ampli marge d’autonomia per determinar els seus ingressos i de la màxima capacitat de gestió per aplicar-los al sosteniment d’aquestes necessitats i serveis.

- El CICAC manifesta la seva preocupació davant del fet que els nivells de solidaritat interterritorial que se’ns exigeixen i les aportacions de tota mena que des de Catalunya es fan a l’Estat espanyol, estiguin afectant de manera profunda el desenvolupament econòmic català.

- El CICAC estarà sempre atent i, en el seu cas, donarà el seu suport a les iniciatives que endeguin els poders públics de Catalunya per tal de reaccionar davant de l’actual situació de crisi econòmica i per tal d’aconseguir un marc institucional adequat per poder-ho fer.