Circular informativa sobre esmenes del Consell de l'Advocacia al Projecte de llei d'assistència jurídica gratuïta

Us informem que el Congrés dels Diputats ja està tramitant el Projecte de Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta aprovat pel Govern central el dia 21 de febrer de 2014.

Dins dels tràmits seguits en el Congrés es troba el de presentació d’esmenes per part dels diferents grups parlamentaris.