INFO: e.justicia.cat _ presentació de demandes telemàtiques

Benvolguts companys,

Us informem que, amb relació a la implementació de l'aplicatiu e.justica.cat, la presentació de demandes telemàtiques (TTA), dies enrere va aparèixer un cartell a l’oficina del Deganat on s’anunciava la data del 7 de novembre com a data d’inici obligatori de presentació de demandes per via telemàtica (TTA) a la jurisdicció civil per part del advocats en aquells casos en que no es preceptiva la intervenció de Procurador.

Com sigui que el Col·legi no havia rebut cap notificació al respecte, de moment funcionarà en període voluntari i serà obligatori presentar les demandes civils per via telemàtica a partir del dia 27 de novembre, segons la comunicació que (ara sí) hem rebut.

Tanmateix us informem que abans de la data d’obligatorietat es realitzarà una sessió formativa sobre la operativa de presentació de demandes telemàtiques.

Mentre, podeu trobar manuals i vídeos formatius en el següent enllaç

http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_professionals/extranet/informacio_general/formacio/

Cordialment,