Comunicat: 175/2018 - Comunicacions telemàtiques en el Partit judicial d'Olot - Inici període obligatori

Benvolgudes i benvolguts,

El passat dia 25 de setembre es va posar en marxa la modalitat de presentació totalment telemàtica d’escrits pel partit judicial d’Olot i per l’àmbit civil i el dia 9 d’octubre s’iniciava el període de presentació voluntària per part dels col·lectius professionals d’advocats, procuradors i tècnics de l’Equip d’Assessorament Tècnic de l’Àmbit de Família (EATAF).

Us informem que s’ha fixat el dia 5 de novembre com a data d’inici de la presentació obligatòria.

 Ben cordialment,